فسفرسانس ,فلورسانس ,تحریک ,تابش ,پدیده ,ثانیه باشد ,زمان تحریک

فسفر سانس وفلورسانس پدیده هایی هستند که در آنها یک ماده خاص که بطور عام به آن فسفر گفته می شود پس از قرار گرفتن در مقابل نور مرئی یا غیرمرئی یا عواملخارجی نظیر ضربه خوردن ،گرم شدن ،مالش وخراش این را در خود ذخیره می کند وسپس آن انرژی را به صورت طیفی از امواج مرئی در طول مدت زمانی منتشر می کند،اگر این را بعنوان شباهت این دو پدیده باشد تفاوت آنها در اختلاف زمانی بین این دودریافت تابش یا بعبارت دیگر دوام تابش است. اگر زمان تحریک کمتر از 10 به توان 8- ثانیه باشد ،این پدیده را فلورسانس گوییم واگر زمان تحریک بیش از 10 به توان 8- ثانیه باشد آن را فسفرسانس می نامیم.به عبارتی در فسفرسانس تحریک طولانی تر وتشعشع طولانی تری داریم ودر فلورسانس تحریک کوتاه تر وتشعشع کوتاهتری داریم.این نور افشانی سرد ورنگین است و ارتباطی به سوختن ،اکسیداسیون ویا تولید حرارت ندارد. در فلورسانس که نمونه آن نور لامپ فلورسنت خانگی (مهتابی) یا صفحه تلویزیون است تابش آنی است وتقریبا بلافاصله بعد از قطع نور تمام می شود. در حالیکه در فسفرسانس که نمونه آن اسباب بازیها ووسایل شب نما است ماده پس از قطع نور نیز تا مدتی به تابش 

ادامه مطلب
منبع اصلی مطلب : Chemist clever
برچسب ها : فسفرسانس ,فلورسانس ,تحریک ,تابش ,پدیده ,ثانیه باشد ,زمان تحریک
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : شیمی دان شکاک 'فلورسانس و فسفرسانس'